استخدام می کند

شاگرد ساده

About

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن درج شده در روبرو تماس گرفته یا از طرق دیگر تماس حاصل فرمایید.

Skills

سن ۱۲-۱۵ سال

عدم علاقه به شرکت در کلاسها

دارای رضایت نامه از پدر

توانایی معاشرت
اقتصاد و بازاریابی
همکاری

این فرد حقوق مکفی دریافت خواهد نمود

اطلاعات بیشتری کسب کنید